Архив на категория: Без категория

Роля на изкуствата в живота на хората

Published / by zwonulladm

Какво представляват изкуствата, кога възникват и какво целят?! На тези и още теми решихме да се спрем в настоящите теми.

Изкуство – в общ смисъл е начин за използване на впечатления, умения и знания. Той е метод за представяне на творческа изява и представи на твореца, неговият поглед над нещата и заобикалящата среда, на света.
Continue reading

Съвременното изкуство

Published / by zwonulladm

Един от начините да видим света днес с други очи е, чрез изкуството. Съвременното изкуство представя начина на мислене на международни културни и погледа и към многообразието от изкуства, дизайн и архитектурата. В края на XXвек и до наши дни то се заражда и развива, а днес много от музеите на съвременно изкуство, приемат Съвременното изкуство за съвременно такова, което се появява след Втората световна война.

Историята на Съвременното изкуство започва в по-далечните години към 1970, когато отправна точка и важен фактор, който рефлектира са драстичните промени в културния и политически живот на хората.

И у нашата неголяма страна, България, съществуват неправителствени организации, които носят името на Институт за съвременни изкуства.
Continue reading